Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Katedra Technologii Żywności
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
pok. 216
tel.:  +48 91 4496529  
fax.: +48 91 4496532
e-mail: Katarzyna.Felisiak@zut.edu.pl